PEDAGÓGUSKÉPZÉSEK a sarkadi Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégiumban

A projekt neve: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0318

Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)
Pedagógusképzések  a sarkadi Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégiumban

 

A kedvezményezett neve és elérhetősége:

Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium
5720 Sarkad, Vasút utca 2.

A projekt rövid leírása: 

Intézményünkben 3 kolléga tanul tovább a projekten belül.

  • Balogh Endre kollégiumi nevelőtanár: Közoktatási vezetőképzés

  • Megyesi Tibor pedagógus: Elméleti, szakmai, módszertani felkészültségét fejlesztő képzésen, család és gyermeksegítő pedagógus szak

  • Szlávikné Mári Zsuzsanna pedagógus: Mentálhigiéniai prevenció specialista

Képzés időtartama:

  • 2 fő esetében 4 félévet,

  • 1 fő esetében 2 félévet vesz igénybe.

A képzések hasznosulása:

A pályázat keretében végzettséget szerzett pedagógusok tudásának hasznosulását várja

  • az intézmény szakmai munkájában,

  • a pedagógusi- oktatási tevékenységébe való beépülés tényével,

  • az intézmény szakmai innovációs tevékenységébe való beépüléssel,

  • a tanácsadás, speciális foglalkozások tartása, mentorálási tevékenységbe való beépüléssel.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 10 953 920, Ft.

Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (www.esza.hu)
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület


A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja (www.nfu.hu)
Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. honlapja (www.esza.hu)


Az új tanítási és tanulási módszerek megjelenése, a hagyományos pedagógusszerepek megváltozása egyaránt nagy kihívást jelentenek a pedagógusok és az oktatók számára. Az új körülményekhez való gyors alkalmazkodás, az oktatás színvonalának emeléséhez, és az oktatási szolgáltatások széleskörű bevezetéséhez a pedagógusok kiterjedt és intenzív módszertani és szakmai fejlesztésére van szükség.

A konstrukció célja a pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt elengedhetetlenül szükséges az új módszerek (tanulóközpontú, differenciált módszertan, változatos tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulási technikák, projektmódszer stb.), eszközök (pl. IKT) használatának széleskörű megismertetésével és elterjesztésével, másrészt az intézmények bevonásával, a szolgáltatások és intézményi fejlesztések korszerűsítésével történik.

A közoktatás modernizációjának végrehajtására csak kompetenciaalapú és integrált szemléletű korszerű pedagógiai módszereket alkalmazni tudó pedagógusok képesek. Az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, az oktatási szektorban dolgozók szakmai kompetenciáinak fejlesztése, korszerűsítése, módszeres befektetéseket igényel az oktatási ágazat humánerőforrásaiba és a szakma kiválóságainak húzóerejébe.

Az elvégzendő képzések segítik az oktatás minőségének javulását, támogatják a kompetenciaalapú oktatás széleskörű és eredményes implementációját, valamint hozzájárulnak a pedagógusok szakmai megújulásához.


A diploma bemutatása az igazgatónak