Mintaközvetítés az Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégiumban

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0387

A sarkadi Ady Endre – Bay Zoltán Középiskola és Kollégium sikeresen pályázott a TÁMOP-3.1.7-11/2 kódszámú kiírásra, amely a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése címet viselte. A pályázatot a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében valósítjuk meg, amelyen 4 millió forint vissza nem térintendő támogatást nyertünk.

Átlépés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjára
 
A projektünk megvalósításának fő célja, hogy iskolánk egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szolgáltatásait publikálni, valamint átadni képes intézmény legyen. Iskolánk elsődlegesen és folyamatosan, differenciált kínálattal szolgáltatná a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat.

A pályázat keretében pedagógusaink több továbbképzésen vesznek részt, amelyek biztosítják, hogy a „Jó gyakorlatokat” megfelelő minőségben tudjuk átadni más intézmények részére.

A továbbképzések 2012 júniusában kezdődtek meg és 2012 októberében fejeződtek be.

1. - Részvétel továbbképzésen, amely felkészít a referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására: 2 fő felkészítés.
2. - Részvétel továbbképzésen, amely a referencia-intézmény mintaértékű eljárásainak adaptációját támogató tevékenység módszertanát mutatja be: 2 fő  továbbképzés.
3. - Részvétel felkészítésen, amely az intézményközi, horizontális tanulás megszervezését segíti 2 fő felkészítés.
4. - Részvétel felkészítésen, amely a leendő referencia-intézmény kínálatának szakszerű és eredményes megjelenítését segíti elő 1 fő felkészítés.
5. - Választható képzés, amely a pályázatban érintett feladatellátási hely vezetőit készíti fel  1 fő továbbképzés.
6.A - Felkészülés felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására 2 fő felkészítés.
6.B - Gyakorlatvezető mentor-pedagógusok felkészítése 2 fő továbbképzés.
7. - Választható képzések, amelyek a referencia-intézmény pedagógusközösségét a többségük által nem gyakorolt modernizációs területtel ismertetik meg  27 fő tantestületi.

A projektünk megfelelő lebonyolítása érdekében első feladatunk volt, hogy megfelelő fővel rendelkező munkacsoportokat alakítottunk ki. Jelenleg két munkacsoport hoztunk létre, amelyek szervesen beépülnek a pályázat megvalósításába, és szakértelmükkel segítik a szakmai megvalósítást.

A két csoport:

    Jó gyakorlat gazdák (4 fő)
    Referencia – team (6 fő)

Pályázatunk keretében bútorokat (tárgyalóasztal, írólapos székek) is beszereztünk, amellyel biztosíthatjuk, hogy egy megfelelően kialakított teremben adhassuk át „Jó gyakorlatainkat”.

Jó gyakorlataink:

    Ady-hét
    Angol-amerikai Országismereti Vetélkedő
    Nyelvőrző Tanulmányi Verseny
    Gólyatábor
 
Átlépés az Új Széchenyi Terv honlapjára